Selamat Sejahtera Warga Kota Belud.

Trend air terkini dilihat semakin meningkat dengan Sg Tempasuk dan Sg Abai kini mencecah paras amaran (4.77m pa ...da kedua-dua bacaan). Para penduduk dinasihatkan agar bersiap-sedia. Para pengguna jalan raya dinasihati menggunakan laluan alternatif (Jalan Piasau-Tambulion dan Jalan Bypass Kuala Abai-Kudat) sekiranya laluan Jalan Kg Bobot dinaiki air. Para penduduk Kota Belud yang mempunyai info tentang keadaan kawasan hotspot banjir bolehlah dikongsikan bersama melalui saluran Dashboard Kota Belud.

Sekian Terima Kasih.

Read more
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Paras air pada Sg Tempasuk kini mencecah paras amaran (4.64m). Manakala paras air pada Sg Abai kini mencecah par ...as berjaga-jaga (4.35).

Sekian Terima Kasih.

Read more
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Kenaikan paras air kini dilihat pada Sg Tempasuk. Ini adalah kerana hujan telah berlaku di kawasan pendalaman. P ...ara penduduk diminta bersiap-sedia terhadap sebarang kemungkinan banjir terutama sekali di kawasan hotspot banjir iaitu Kg Siasai Tamu dan Kg Bobot. Sebarang maklumat dan info bolehlah disalurkan melalui pihak-pihak berkuasa atau terus melalui saluran Dashboard Kota Belud.

Sekian Terima Kasih.

Read more
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud.

Penduduk dinasihatkan agar berada dalam keadaan berjaga-jaga terhadap sebarang kemungkinan banjir akan berlaku. ... Ini adalah kerana kenaikan paras air pada Sg Abai dilihat ketara dan mencapai tahap amaran. Sebarang info pada kawasan hotspot Sg Abai bolehlah disalurkan terus ke pihak berkuasa bencana.

Sekian terima kasih.

Read more
Info Terkini

Kawasan yang dilanda banjir:

Kg Bobot
Kg Siasai Tamu

Jalan yang tidak boleh dilalui:
Jalan Kg Bobot
Jalan Siasai Tamu

Jala ...n Alternatif:
Jalan Piasau-Tambulion

Sekian terima kasih.

Read more
Info Terkini

Sg Abai kini mencecah paras bahaya. Para penduduk dinasihatkan agar bersiap-sedia. Pihak berkuasa bencana kini telah mengambil tindaka ...n segera. Untuk makluman, pengguna jalan raya disarankan agar tidak menggunakan laluan Kuala Abai disebabkan kemungkinan banjir di jalan raya dari roundabout menuju ke jambatan abai. Sebarang info bolehlah disalurkan ke pihak yang berkuasa atau melalui saluran Dashboard Kota Belud.

Sekia terima kasih.

Read more
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Kedudukan Paras Air

Sg Tempasuk - 4.42m
Sg Abai - 4.95 m

Para penduduk dinasihatkan agar berjaga-jaga ker ...ana trend kenaikan air skrg menunjukkan yang banjir kemungkinan akan berlaku.

Kampung-kampung yang dikehendaki bersiap-sedia adalah Kg Siasai Tamu, Kg Bobot, Kg Kota Belud dan Kg Menunggui.

Jalan Alternatif bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas dan jalan yang dinaiki air:

Jalan Kg Piasau - Tambulion.

Sekian Terima Kasih.

Read more
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Hujan berterusan melanda Kota Belud sejak dari jam 12 pm. Kenaikan air dilihat pada Sg Tempasuk dan Sg Abai. Par ...a penduduk dinasihati agar berwaspada terhadap sebarang kemungkinan banjir. Untuk makluman, jalan Kg Bobot masih boleh dilalui. Sebarang maklumat bolehlah disalurkan terus melalui pihak berkuasa bencana atau melalui aplikasi Dashboard Kota Belud.

Sekian terima kasih.

Read more
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Penduduk Kota Belud dinasihatkan bersiap sedia terhadap sebarang kemungkinan banjir. Trend air terkini mencecah ...paras amaran terutama sekali di Sg Tempasuk dan Sg Abai. Sebarang info tentang kenaikan air di kawasan hotspot banjir bolehlah disalurkan melalui Dashboard Kota Belud atau melalui pihak2 berkuasa banjir.

Sekian Terima Kasih.

Read more
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Paras air di Sg Tempasuk dan Sg Abai kini mencecah paras berjaga-jaga. Penduduk dinasihatkan agar bersiap-sedia ...terhadap sebarang kemungkinan banjir. Untuk info, kemungkinan kenaikan paras air adalah disebabkan oleh hujan di kawasan pendalaman. Sebarang info bolehlah disalurkan kepada pihak berkuasa bencana atau melalui saluran Dashboard Kota Belud.

Sekian Terima Kasih.

Read more