Selamat Sejahtera Warga Kota Belud.

Penduduk dinasihatkan agar berada dalam keadaan berjaga-jaga terhadap sebarang kemungkinan banjir akan berlaku. ... Ini adalah kerana kenaikan paras air pada Sg Abai dilihat ketara dan mencapai tahap amaran. Sebarang info pada kawasan hotspot Sg Abai bolehlah disalurkan terus ke pihak berkuasa bencana.

Sekian terima kasih.

Baca Lagi
Info Terkini

Kawasan yang dilanda banjir:

Kg Bobot
Kg Siasai Tamu

Jalan yang tidak boleh dilalui:
Jalan Kg Bobot
Jalan Siasai Tamu

Jala ...n Alternatif:
Jalan Piasau-Tambulion

Sekian terima kasih.

Baca Lagi
Info Terkini

Sg Abai kini mencecah paras bahaya. Para penduduk dinasihatkan agar bersiap-sedia. Pihak berkuasa bencana kini telah mengambil tindaka ...n segera. Untuk makluman, pengguna jalan raya disarankan agar tidak menggunakan laluan Kuala Abai disebabkan kemungkinan banjir di jalan raya dari roundabout menuju ke jambatan abai. Sebarang info bolehlah disalurkan ke pihak yang berkuasa atau melalui saluran Dashboard Kota Belud.

Sekia terima kasih.

Baca Lagi
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Kedudukan Paras Air

Sg Tempasuk - 4.42m
Sg Abai - 4.95 m

Para penduduk dinasihatkan agar berjaga-jaga ker ...ana trend kenaikan air skrg menunjukkan yang banjir kemungkinan akan berlaku.

Kampung-kampung yang dikehendaki bersiap-sedia adalah Kg Siasai Tamu, Kg Bobot, Kg Kota Belud dan Kg Menunggui.

Jalan Alternatif bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas dan jalan yang dinaiki air:

Jalan Kg Piasau - Tambulion.

Sekian Terima Kasih.

Baca Lagi
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Hujan berterusan melanda Kota Belud sejak dari jam 12 pm. Kenaikan air dilihat pada Sg Tempasuk dan Sg Abai. Par ...a penduduk dinasihati agar berwaspada terhadap sebarang kemungkinan banjir. Untuk makluman, jalan Kg Bobot masih boleh dilalui. Sebarang maklumat bolehlah disalurkan terus melalui pihak berkuasa bencana atau melalui aplikasi Dashboard Kota Belud.

Sekian terima kasih.

Baca Lagi
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Penduduk Kota Belud dinasihatkan bersiap sedia terhadap sebarang kemungkinan banjir. Trend air terkini mencecah ...paras amaran terutama sekali di Sg Tempasuk dan Sg Abai. Sebarang info tentang kenaikan air di kawasan hotspot banjir bolehlah disalurkan melalui Dashboard Kota Belud atau melalui pihak2 berkuasa banjir.

Sekian Terima Kasih.

Baca Lagi
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Paras air di Sg Tempasuk dan Sg Abai kini mencecah paras berjaga-jaga. Penduduk dinasihatkan agar bersiap-sedia ...terhadap sebarang kemungkinan banjir. Untuk info, kemungkinan kenaikan paras air adalah disebabkan oleh hujan di kawasan pendalaman. Sebarang info bolehlah disalurkan kepada pihak berkuasa bencana atau melalui saluran Dashboard Kota Belud.

Sekian Terima Kasih.

Baca Lagi
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Kampung yang terjejas akibat banjir kilat

Kg Siasai Tamu
Kg Bobot

Jalan yang terputus

Jalan Bobot-Kota ... Marudu
Jalan Siasai Tamu

Laluan Alternatif
Jalan Piasau-Tambulion
Jalan Kuala Abai

Baca Lagi
Salam Sejahtera Warga Kota Belud

Paras air Sg Tempasuk kini mencecah paras amaran. Penduduk khususnya di kawasan Kg Bobot dinasihati agar berada da ...lam keadaan sedia. Sekiranya laluan Kg Bobot dinaiki air, pengguna jalan raya bolehlah menggunakan laluan alternatif Jalan Piasau - Kg Tambulion.

Sekian Terima Kasih.


Baca Lagi
Selamat Petang Warga Kota Belud

Hujan lebat berlaku di kawasan pendalaman. Walaupun hujan telah berhenti di Kota Belud, penduduk dinasihatkan agar ...berjaga-jaga terhadap kenaikan paras air di Sg Tempasuk. Sebarang info bolehlah disalurkan kepada pihak berkuasa.

Sekian Terima Kasih

Baca Lagi