Amaran Ribut Petir
Dikeluarkan pada: 12:05 tengah hari, 28 Oktober 2019

AMARAN RIBUT PETIR

Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka ...di negeri Pulau Pinang (Barat Daya dan Timur Laut) • Kelantan (Tumpat, Kota Bharu, Bachok dan Pasir Puteh) • Terengganu (Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan Kemaman) • Pahang (Kuantan) • Sarawak: Betong (Saratok dan Kabong), Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit (Song, Kapit dan Belaga), Bintulu, Miri (Subis, Miri dan Marudi) dan Limbang • Sabah: Pedalaman (Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort), Pantai Barat dan Kudat (Kota Marudu dan Kudat) • Labuan sehingga 3:00 petang; Isnin, 28 Oktober 2019.

Thunderstorms Warning
Issued at: 12:05PM, 28 October 2019

THUNDERSTORMS WARNING

Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected over the states of Penang (Southwest Penang Island and Northeast Penang Island) • Kelantan (Tumpat, Kota Bharu, Bachok and Pasir Puteh) • Terengganu (Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun and Kemaman) • Pahang (Kuantan) • Sarawak: Betong (Saratok and Kabong), Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit (Song, Kapit and Belaga), Bintulu, Miri (Subis, Miri and Marudi) and Limbang • Sabah: Interior (Sipitang, Kuala Penyu and Beaufort), West Coast and Kudat (Kota Marudu and Kudat) • Labuan until 3:00PM; Monday, 28 October 2019.

Baca Lagi
INFO PEMANTAUAN BANJIR

PDPA KOTA BELUD

TARIKH / MASA
27 OKT 2019
2230 HRS

WATER LEVEL:
SG KEDAMAIAN - NORMAL (0.74 M)

SG TEMPASUK - AMA ...RAN (4.16 M)

SG ABAI - BAHAYA (5.72 M)

SG GUNDING - NORMAL (0.98 M)


KEADAAN CUACA:
TIDAK HUJAN

KAWASAN KAMPUNG TERJEJAS BANJIR:

1. KG SIASAI TAMU
2. KG KOTA BELUD
3. KG BOBOT
4. KG EJUK
5. KG MENUNGGUI
6. KG LEBAK ENGAD
7. KG SEMBIRAI
8. KG LINGKODON
9. KG DONGGOI
10. KG MARAJAH
11. KG LEBAK MOYOH
12. KG SADOK-SADOK
13. KG GUNDING
14 KG LINAU
16. KG LIMATOK
17. KG KERANJANGAN
18. KG TANJUNG PASIR


JALAN TERPUTUS BANJIR:
- JLN KG BOBOT
BOLEH DILALUI SEMUA JENIS KENDERAAN

- JLN SIASAI TAMU
BOLEH DILALUI OLEH SEMUA JENIS KENDERAAN

-JLN KG MENUNGGUI
TIDAK BOLEH DILALUI KENDERAAN RENDAH

- JLN KG LINAU
TIDAK BOLEH DILALUI KENDERAAN RENDAH

-JLN KG KOTA BELUD
BOLEH DILALUI SEMUA JENIS KENDERAAN

-JLN LEBAK MOYOH BYPASS KUDAT
TIDAK BOLEH DILALUI KENDERAAN RENDAH.


KRONOLOGI KEJADIAN:
HUJAN LEBAT YANG TURUN DI SELURUH DAERAH KOTA BELUD 2-3 JAM MENYEBABKAN PARAS AIR DI TIGA SUNGAI UTAMA NAIK DENGAN BEGITU MENDADAK DAN LOKASI HOTSPOT BANJIR MULA DINAIKI AIR. SELAIN ITU FAKTOR MENDAPAN PASIR BATU DAN KELODAK DARI HULU KADAMAIAN SEHINGGA MUARA SUNGAI ABAI TURUT MENGAKIBATKAN BEBERAPA KAMPUNG BERDEKATAN SUNGAI DINAIKI AIR. TREND PARAS AIR LAUT MENINGKAT KETIKA INI.

CATATAN: SETAKAT INI PIHAK SEKRETARIAT BENCANA DAERAH KOTA BELUD BELUM MENERIMA SEBARANG LAPORAN PEMINDAHAN MANGSA.


SEKIAN TERIMA KASIH

SEKRETARIAT JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA DAERAH KOTA BELUD

Baca Lagi
Amaran Ribut Petir
Dikeluarkan pada: 4:50 petang, 27 Oktober 2019

AMARAN RIBUT PETIR

Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di neg ...eri Perlis • Kedah • Pulau Pinang • Perak • Kelantan • Pahang (Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Bentong, Temerloh, Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin) • Selangor • WP Kuala Lumpur • WP Putrajaya • Negeri Sembilan • Melaka • Johor • Sarawak: Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah (Tanjung Manis), Kapit, Miri (Beluru, Telang Usan, Miri dan Marudi) dan Limbang • Sabah: Pedalaman (Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan), Pantai Barat, Sandakan (Beluran) dan Kudat sehingga 9:00 malam; Ahad, 27 Oktober 2019.

Thunderstorms Warning
Issued at: 4:50PM, 27 October 2019

THUNDERSTORMS WARNING

Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected over the states of Perlis • Kedah • Penang • Perak • Kelantan • Pahang (Cameron Highlands, Lipis, Raub, Bentong, Temerloh, Kuantan, Bera, Pekan and Rompin) • Selangor • FT Kuala Lumpur • FT Putrajaya • Negeri Sembilan • Malacca • Johore • Sarawak: Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarikei, Sibu, Mukah (Tanjung Manis), Kapit, Miri (Beluru, Telang Usan, Miri and Marudi) and Limbang • Sabah: Interior (Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau and Tambunan), West Coast, Sandakan (Beluran) and Kudat until 9:00PM; Sunday, 27 October 2019.

Baca Lagi
Amaran Ribut Petir
Dikeluarkan pada: 1:45 tengah hari, 27 Oktober 2019

AMARAN RIBUT PETIR

I) Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangk ...a di negeri Perlis • Kedah (Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling) • Perak (Hulu Perak) • Kelantan (Tumpat, Kota Bharu, Bachok dan Pasir Puteh) • Terengganu (Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun) • Sarawak: Limbang • Sabah: Pedalaman (Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan), Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan Kudat sehingga 4:00 petang; Ahad, 27 Oktober 2019.

II) Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Kedah (Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baharu) • Pulau Pinang • Perak (Kerian, Larut, Matang Dan Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang Padang dan Muallim) • Pahang (Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Bentong, Bera dan Rompin) • Selangor (Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang) • WP Kuala Lumpur • WP Putrajaya • Negeri Sembilan • Johor (Segamat, Kluang dan Mersing) • Sarawak: Mukah (Daro, Matu dan Dalat) sehingga 5:00 petang; Ahad, 27 Oktober 2019.

Thunderstorms Warning
Issued at: 1:45PM, 27 October 2019

THUNDERSTORMS WARNING

I) Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected over the states of Perlis • Kedah (Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik and Baling) • Perak (Hulu Perak) • Kelantan (Tumpat, Kota Bharu, Bachok and Pasir Puteh) • Terengganu (Besut, Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang and Dungun) • Sarawak: Limbang • Sabah: Interior (Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau and Tambunan), West Coast, Tawau, Sandakan and Kudat until 4:00PM; Sunday, 27 October 2019.

II) Thunderstorms, heavy rain and strong winds are expected over the states of Kedah (Yan, Kuala Muda, Kulim and Bandar Baharu) • Penang • Perak (Kerian, Larut, Matang and Selama, Kuala Kangsar, Manjung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang Padang and Muallim) • Pahang (Cameron Highlands, Lipis, Raub, Bentong, Bera and Rompin) • Selangor (Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat and Sepang) • FT Kuala Lumpur • FT Putrajaya • Negeri Sembilan • Johore (Segamat, Kluang and Mersing) • Sarawak: Mukah (Daro, Matu and Dalat) until 5:00PM; Sunday, 27 October 2019.

Baca Lagi
INFO PEMANTAUAN BANJIR

PDPA KOTA BELUD

TARIKH / MASA
26 OKT 2019
2130 HRS

WATER LEVEL
SG KEDAMAIAN - NORMAL (1.15 M)

SG TEMPASUK - AMAR ...AN (4.06 M)

SG ABAI - BAHAYA (5.68 M)

SG GUNDING - NORMAL (0.97 M)


KEADAAN CUACA
TIDAK HUJAN

KAWASAN KAMPUNG TERJEJAS BANJIR

1. KG SIASAI TAMU
2. KG KOTA BELUD
3. KG BOBOT
4. KG EJUK
5. KG MENUNGGUI
6. KG LEBAK ENGAD
7. KG SEMBIRAI
8. KG LINGKODON
9. KG DONGGOI
10. KG MARAJAH
11. KG LEBAK MOYOH
12. KG SADOK-SADOK
13. KG GUNDING
14 KG LINAU
16. KG LIMATOK

JALAN TERPUTUS BANJIR
- JLN KG BOBOT
BOLEH DILALUI SEMUA JENIS KENDERAAN

- JLN SIASAI TAMU
BOLEH DILALUI OLEH SEMUA JENIS KENDERAAN

-JLN KG MENUNGGUI
TIDAK BOLEH DILALUI KENDERAAN RENDAH

- JLN KG LINAU
*TIDAK BOLEH DILALUI KENDERAAN RENDAH*

-JLN KG KOTA BELUD
BOLEH DILALUI SEMUA JENIS KENDERAAN

-JLN LEBAK MOYOH BYPASS KUDAT
AIR MELIMPAH DI JALAN BOLEH DILALUI SEMUA JENIS KENDERAAN.


KRONOLOGI KEJADIAN
HUJAN LEBAT YANG TURUN DI HULU KADAMAIAN SELAMA LEBIH KURANG 2-3 JAM MENYEBABKAN PARAS AIR DI TIGA SUNGAI UTAMA NAIK DENGAN BEGITU MENDADAK DAN LOKASI HOTSPOT BANJIR MULA DINAIKI AIR. SELAIN ITU FAKTOR MENDAPAN PASIR BATU DAN KELODAK DARI HULU KADAMAIAN SEHINGGA MUARA SUNGAI ABAI TURUT MENGAKIBATKAN BEBERAPA KAMPUNG BERDEKATAN SUNGAI DINAIKI AIR. TREND PARAS AIR LAUT MENURUN KETIKA INI.

CATATAN: SETAKAT INI PIHAK SEKRETARIAT BENCANA DAERAH KOTA BELUD BELUM MENERIMA SEBARANG LAPORAN PEMINDAHAN MANGSA.


SEKRETARIAT JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA DAERAH KOTA BELUD

Baca Lagi
info cuaca
penghantaran mangsa banjir ke rumah masing2 dan penutupan pusat pemindahan sementara mangsa banjir.
operasi menyelamat
info banjir
*ASSALAMUALAIKUM SALAM SEJAHTERA*
**************************************************************

*BENCANA BANJIR :* DAERAH KOTA BELUD
*TARIKH :* ...11/10/2019
*MASA :* 0700 H

*1? KRONOLOGI*
INFO AWAL BERKAITAN BENCANA BANJIR DI DAERAH KOTA BELUD. HUJAN LEBAT *10/10/2019* YANG TURUN DI HULU KADAMAIAN 3-4 JAM MENYEBABKAN PARAS AIR DI TIGA SUNGAI UTAMA NAIK DENGAN BEGITU MENDADAK DAN LOKASI HOTSPOT BANJIR MULA DINAIKI AIR.

*-1816H* *10/10/2019* PDRM MENDAPAT PANGGILAN MEMINTA MANGSA DIPINDAHKAN KE PUSAT PEMINDAHAN DARI KG LEBAK ENGAD, PKTK SECARA RASMI DIBUKA
*-1830H* PPS DEWAN MASYARAKAT TUN SAID DIBUKA DAN BERSEDIA MENERIMA MANGSA
*-2000H* SECARA RASMI PKOB DIBUKA
*-2029H* MANGSA SERAMAI 19 ORANG TIBA KE PUSAT PEMINDAHAN SEMENTARA IAITU DEWAN MASYARAKAT TUN SAID KOTA BELUD

*2? PARAS AIR :*
SG KEDAMAIAN - NORMAL (0.64 M)

SG TEMPASUK - BERJAGA-JAGA (4.36 M)

SG ABAI -AMARAN (5.49 M)

SG GUNDING - NORMAL (0.94 M)

*TREND AIR:* TURUN

*CUACA:* CERAH

*3? KAWASAN TERLIBAT*
1.KG SIASAI TAMU
2. KG KOTA BELUD
3. KG BOBOT
4.KG EJUK
5. KG MENUNGGUI
6. KG LEBAK ENGAD
7. KG SEMBIRAI
8. KG LINGKODON
9. KG DONGGOI
10. KG MARAJAH
11. KG LEBAK MOYOH
12. KG SADOK-SADOK
13. KG GUNDING
14.KG LINAU
15. KG KARANG BENAI
16. KG TAUN GUSI KERANJANGAN
17. KG TANJUNG PASIR

*4? JALAN TERJEJAS BANJIR*
- JLN KG BOBOT
BOLEH DILALUI SEMUA JENIS KENDERAAN

-JLN SIASAI TAMU
BOLEH DILALUI SEMUA JENIS KENDERAAN

-JLN KG MENUNGGUI BOLEH DILALUI SEMUA JENIS KENDERAAN

-JLN KG LINAU
BOLEH DILALUI SEMUA JENIS KENDERAAN

-JLN LEBAK MOYOH BYPASS KUDAT
TIDAK BOLEH DILALUI KENDERAAN RENDAH

*5?PUSAT PEMINDAHAN SEMENTARA*

*1. DEWAN MASYARAKAT TUN SAID*

*BILANGAN KELUARGA:*
20 KETUA ISI RUMAH

*BILANGAN MANGSA*
LELAKI DEWASA :4
PEREMPUAN DEWASA : 27
KANAK-KANAK LELAKI : 12
KANAK-KANAK PEREMPUAN : 27
WARGA TUA L :
WARGA TUA P :
OKU L :
OKU P :
BAYI L : 4
BAYI P :
JUMLAH KESELURUHAN: 74 ORANG

*Catatan:* 39 x Mangsa dari kg lebak engad.
35 x Mangsa dari kg Sembirai

*6? KEKUATAN ANGGOTA & LOGISTIK*

*PDKB*
5 x Staff

*PDRM*
4 Peg, 17 Ang
aset.
4x4-1
Lori - 2
bot - 1

*BOMBA*
1 Peg, 19 Ang
Aset
bot-1
Lori-1
4x4 - 2
EMRS - 1

*JKR*
1 x Pegawai

*KEBAJIKAN*
-12 x Staff

*KESIHATAN*
10X Staff

*Jabatan Air*
1 x Pegawai

*APM*
2 x Pegawai
15 x LLP
1 x Bot

*PUSAT PARLIMEN P169.*
3 X Pegawai

*NGO*
10 X Orang

*SEKRETARIAT JAWATANKUASA PENGURUSAN BENCANA DAERAH KOTA BELUD*

Baca Lagi