Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Para penduduk dinasihatkan agar berada dalam keadaan berjaga-jaga kerana Sg Kadamaian, Sg Tempasuk dan Sg Abai k ...ini telah berada pada paras berjaga-jaga. Sebarang maklumat bolehlah dikongsi bersama melalui aplikasi Dashboard Kota Belud ataupun terus melalui pihak berkuasa.

Sekian Terima Kasih.

Baca Lagi
salam sejahtera warga Kota Belud

sensor sungai Tempasuk kembali berfungsi dengan sepenuhnya.

sekian Terima Kasih
Salam Sejahtera Warga Kota Belud

Dimaklumkan bahawa paras air Sg Kedamaian kini berada pada paras berjaga-jaga. Para penduduk dinasihatkan agar ber ...ada dalam keadaan berjaga-jaga. Sebarang maklumat bolehlah disalurkan kepada pihak berkuasa atau melalui aplikasi Dashboard Kota Belud.
sila abaikan bacaan sensor sungai Tempasuk kg Bobot kerana mengalami sedikit gangguan teknikal

Sekian Terima Kasih

Baca Lagi
AMARAN CUACA (BAHAYA)


Dikeluarkan pada : 06:05pm pada 01 Januari 2018

SEKSYEN A: AMARAN CUACA (BAHAYA) : Dikeluarkan pada : 01:30pm pada 01 Ja ...nuari 2018
Hujan sangat lebat berserta angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang (Daerah Pekan & Rompin) dan Johor (Daerah Segamat & Mersing) sehingga Selasa, 2 Januari 2018.


SEKSYEN B: AMARAN CUACA (BURUK)

Hujan lebat berserta angin kencang dijangka berterusan di negeri Pahang (Daerah Kuantan, Maran & Bera) dan Johor (Daerah Kluang) sehingga Selasa, 2 Januari 2018.


SEKSYEN C: AMARAN CUACA (WASPADA)

I) Hujan lebat berserta angin kencang dijangka berlaku di negeri Terengganu (Daerah Dungun & Kemaman), Pahang (Daerah Jerantut, Temerloh & Bentong), Johor (Daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat & Kota Tinggi), Negeri Sembilan (Daerah Jelebu, Jempol, Tampin, Kuala Pilah & Rembau) dan Melaka sehingga Selasa, 2 Januari 2018.

II) Hujan lebat berserta angin kencang dijangka berlaku di negeri Sabah: Bahagian Kudat, Sandakan (Daerah Beluran) dan Pantai Barat (Daerah Kota Belud & Ranau) dalam tempoh Selasa, 2 Januari 2018 sehingga Rabu, 3 Januari 2018.


SEKSYEN D: AMARAN RIBUT PETIR

Ribut petir, hujan lebat berserta angin kencang di negeri Perak (Daerah Hulu Perak) dan Kelantan (Daerah Tanah Merah, Jeli, Kuala Krai & Gua Musang) dijangka sehingga 10:00 malam, Isnin 01 Januari 2018.
WEATHER WARNING (DANGER)


Issued at : 06:05PM, 01 January 2018

SECTION A: WEATHER WARNING (DANGER) : Issued at : 01:30PM, 01 January 2018
Torrential rain with strong winds is expected to occur over the states of Pahang (Pekan & Rompin Districts) and Johore (Segamat & Mersing Districts) until Tuesday, 2nd January 2018.


SECTION B: WEATHER WARNING (SEVERE)

Heavy rain with strong winds is expected to continue over the states of Pahang (Kuantan, Maran & Bera Districts) and Johore (Kluang District) until Tuesday, 2nd January 2018.


SECTION C: WEATHER WARNING (ALERT)

I) Heavy rain is expected to occur over the states of Terengganu (Dungun & Kemaman Districts), Pahang (Jerantut, Temerloh & Bentong Districts), Johore (Tangkak, Muar, Batu Pahat & Kota Tinggi Districts), Negeri Sembilan (Jelebu, Jempol, Tampin, Kuala Pilah & Rembau Districts) and Melaka until Tuesday, 2nd January 2018.

II) Heavy rain is expected to occur over the states of Sabah: Divisions of Kudat, Sandakan (Beluran District) and West Coast (Kota Belud & Ranau Districts) within the period of Tuesday, 2nd January 2018 until Wednesday, 3rd January 2018.


SECTION D: THUNDERSTORMS WARNING

Thunderstorms, heavy rain and strong winds over states of Perak (Hulu Perak District) and Kelantan (Tanah Merah, Jeli, Kuala Krai & Gua Musang Districts) are expected to persist until 10:00 pm, Monday, 01 January 2018.
Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Innovation

Baca Lagi
AMARAN CUACA (BURUK)


Dikeluarkan pada : 07:35am pada 23 Disember 2017

SEKSYEN A: AMARAN CUACA (BURUK)
Hujan lebat berserta angin kencang dija ...ngka berterusan di negeri Terengganu (Daerah Kemaman), Pahang (Daerah Kuantan, Pekan & Rompin), Sabah: Bahagian Pedalaman (Daerah Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau & Tambunan), Pantai Barat, Kudat, Sandakan (Daerah Beluran), WP Labuan dan Sarawak: Bahagian Limbang sehingga Ahad, 24 Disember 2017.

SEKSYEN B: AMARAN CUACA (WASPADA) - KEMASKINI

Hujan lebat berserta angin kencang dijangka berlaku di negeri Kelantan, Terengganu (Daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Marang & Dungun), Pahang (Daerah Cameron Highlands, Lipis, Jerantut, Raub, Bentong, Temerloh, Maran & Bera), Sabah: Bahagian Sandakan (Daerah Kinabatangan & Sandakan) dan Sarawak: Bahagian Miri sehingga Ahad, 24 Disember 2017.

WEATHER WARNING (SEVERE)


Issued at : 07:35AM, 23 December 2017

SECTION A: WEATHER WARNING (SEVERE)
Heavy rain with strong wind are expected to continue over the states Terengganu (Kemaman District), Pahang (Kuantan, Pekan & Rompin Districts), Sabah: Divisions of Interior (Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau & Tambunan Districts), West Coast, Kudat, Sandakan (Beluran District), Labuan FT and Sarawak: Division of Limbang until Sunday, 24th December 2017.

SECTION B: WEATHER WARNING (ALERT) - UPDATED

Heavy rain with strong wind are expected to occur over the states of Kelantan, Terengganu (Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Marang & Dungun Districts), Pahang (Cameron Highlands, Lipis, Jerantut, Raub, Bentong, Temerloh, Maran & Bera Districts), Sabah: Division of Sandakan (Kinabatangan & Sandakan Districts) and Sarawak: Division of Miri until Sunday, 24th December 2017.

Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Innovation

Baca Lagi
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Para penduduk dinasihatkan agar berada dalam keadaan berjaga-jaga kerana Sg Tempasuk dan Sg Abai kini telah bera ...da pada paras amaran. Sebarang maklumat bolehlah dikongsi bersama melalui aplikasi Dashboard Kota Belud ataupun terus melalui pihak berkuasa.

Sekian Terima Kasih.

Baca Lagi
SELAMAT SEJAHTERA WARGA KOTA BELUD.

PENDUDUK DIMINTA UNTUK BERADA DALAM KEADAAN BERSIAP SEDIA BAGI MENGHADAPI ANCAMAN BANJIR BERLAKU. SEBARANG MAKL ...UMAT BOLEHLAH DIKONGSI BERSAMA MELALUI APLIKASI DASHBOARD KOTA BELUD ATAU MELALUI SALURAN PIHAK BERKUASA.

SEKIAN TERIMA KASIH.

Baca Lagi
AMARAN CUACA (WASPADA)


Dikeluarkan pada : 04:00am pada 17 Disember 2017

AMARAN CUACA (WASPADA) - Dikeluarkan pada : 01:30pm pada 15 Disember 2 ...017.
Hujan lebat beserta angin kencang dijangka berlaku di negeri Sabah (Bahagian Kudat, Pantai Barat dan Pedalaman ( Daerah Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau dan Tambunan), WP Labuan dan Sarawak ( Bahagian Kuching, Samarahan,Serian, Sri Aman( Daerah Sri Aman), Betong, Sarikei, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang)dalam tempoh Ahad, 17 Disember 2017 sehingga Rabu, 20 Disember 2017.

WEATHER WARNING (ALERT)


Issued at : 04:00AM, 17 December 2017

WEATHER WARNING (ALERT) - Issued at : 01:30PM, 15th December 2017.
Heavy rain with strong wind are expected to occur over the states of Sabah (Kudat, West Coast and Interior (Division of Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau and Tambunan Districts), Labuan FT and Sarawak (Kuching, Samarahan, Serian,Sri Aman (Sri Aman District), Betong, Sarikei, Mukah, Sibu, Bintulu, Miri & Limbang)within the period of Sunday, 17th Disember 2017 until Wednesday, 20th Disember 2017.

Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Innovation

Baca Lagi
INFO TERKINI

STATUS AIR PASANG LAUT TERKINI

KETINGGIAN AIR LAUT ADALAH SEBANYAK 0.82 M. LAUT DALAM KEADAAN SURUT. BACAAN INI ADALAH SEHINGGA JAM ... 1:02 PM.

SEKIAN.

Baca Lagi
INFO TERKINI

STATUS SEMASA PARAS AIR DI SENSOR-SENSOR UTAMA.

SENSOR SG KEDAMAIAN - 0.85 M (TREND AIR -0.02 M) [NORMAL]
SENSOR SG TEMPASUK - 4.2 ...0 M (TREND AIR -0.03 M) [CAUTION]
SENSOR SG ABAI - 5.31 M (TREND AIR -0.01M) [WARNING]

SEKIAN

Baca Lagi