INFO TERKINI

KETIGA-TIGA SUNGAI KINI BERADA PADA PARAS AMARAN. PARA PENDUDUK DINASIHATKAN AGAR BERSIAP-SEDIA TERHADAP SEBARANG KEMUNGKINAN BANJIR B ...ERLAKU.

SEKIAN.

Baca Lagi
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Untuk makluman, Sg Kedamaian kini telah mencapai paras amaran, berikutan hujan lebat berlaku di kawasan pendalam ...an. Para penduduk dinasihatkan agar berada dalam keadaan berjaga-jaga. Sebarang maklumat bolehlah disalurkan melalui pihak berkuasa atau melalui aplikasi Dashboard Kota Belud.

Baca Lagi
Salam Sejahtera Warga Kota Belud

Para penduduk dinasihatkan agar berada dalam keadaan berjaga-jaga berikutan paras air yang semakin meningkat di Sg ... Tempasuk dan Sg Abai. Kenaikan air berlaku di Sg Kedamaian disebabkan hujan yang berlaku di kawasan pendalaman. Sebarang maklumat tentang banjir bolehlah dikongsin bersama melalui Dashboard Kota Belud atau terus melalui pihak berkuasa.

Sekian Terima Kasih.

Baca Lagi
INFO TERKINI

SG TEMPASUK KINI BERADA PADA PARAS BAHAYA.

SEKIAN.
Salam Sejahtera Warga Kota Belud

Para penduduk dinasihatkan agar berada dalam keadaan berjaga-jaga berikutan kenaikan paras air di Sg Tempasuk. Seb ...arang maklumat bolehlah dikongsi bersama melalui aplikasi Dashboard Kota Belud ataupun melalui pihak berkuasa.

Sekian Terima Kasih.

Baca Lagi
Selamat Sejahtera Warga Kota Belud

Para penduduk dinasihatkan agar berada dalam keadaan berjaga-jaga kerana Sg Kadamaian, Sg Tempasuk dan Sg Abai k ...ini telah berada pada paras berjaga-jaga. Sebarang maklumat bolehlah dikongsi bersama melalui aplikasi Dashboard Kota Belud ataupun terus melalui pihak berkuasa.

Sekian Terima Kasih.

Baca Lagi
salam sejahtera warga Kota Belud

sensor sungai Tempasuk kembali berfungsi dengan sepenuhnya.

sekian Terima Kasih
Salam Sejahtera Warga Kota Belud

Dimaklumkan bahawa paras air Sg Kedamaian kini berada pada paras berjaga-jaga. Para penduduk dinasihatkan agar ber ...ada dalam keadaan berjaga-jaga. Sebarang maklumat bolehlah disalurkan kepada pihak berkuasa atau melalui aplikasi Dashboard Kota Belud.
sila abaikan bacaan sensor sungai Tempasuk kg Bobot kerana mengalami sedikit gangguan teknikal

Sekian Terima Kasih

Baca Lagi
AMARAN CUACA (BAHAYA)


Dikeluarkan pada : 06:05pm pada 01 Januari 2018

SEKSYEN A: AMARAN CUACA (BAHAYA) : Dikeluarkan pada : 01:30pm pada 01 Ja ...nuari 2018
Hujan sangat lebat berserta angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang (Daerah Pekan & Rompin) dan Johor (Daerah Segamat & Mersing) sehingga Selasa, 2 Januari 2018.


SEKSYEN B: AMARAN CUACA (BURUK)

Hujan lebat berserta angin kencang dijangka berterusan di negeri Pahang (Daerah Kuantan, Maran & Bera) dan Johor (Daerah Kluang) sehingga Selasa, 2 Januari 2018.


SEKSYEN C: AMARAN CUACA (WASPADA)

I) Hujan lebat berserta angin kencang dijangka berlaku di negeri Terengganu (Daerah Dungun & Kemaman), Pahang (Daerah Jerantut, Temerloh & Bentong), Johor (Daerah Tangkak, Muar, Batu Pahat & Kota Tinggi), Negeri Sembilan (Daerah Jelebu, Jempol, Tampin, Kuala Pilah & Rembau) dan Melaka sehingga Selasa, 2 Januari 2018.

II) Hujan lebat berserta angin kencang dijangka berlaku di negeri Sabah: Bahagian Kudat, Sandakan (Daerah Beluran) dan Pantai Barat (Daerah Kota Belud & Ranau) dalam tempoh Selasa, 2 Januari 2018 sehingga Rabu, 3 Januari 2018.


SEKSYEN D: AMARAN RIBUT PETIR

Ribut petir, hujan lebat berserta angin kencang di negeri Perak (Daerah Hulu Perak) dan Kelantan (Daerah Tanah Merah, Jeli, Kuala Krai & Gua Musang) dijangka sehingga 10:00 malam, Isnin 01 Januari 2018.
WEATHER WARNING (DANGER)


Issued at : 06:05PM, 01 January 2018

SECTION A: WEATHER WARNING (DANGER) : Issued at : 01:30PM, 01 January 2018
Torrential rain with strong winds is expected to occur over the states of Pahang (Pekan & Rompin Districts) and Johore (Segamat & Mersing Districts) until Tuesday, 2nd January 2018.


SECTION B: WEATHER WARNING (SEVERE)

Heavy rain with strong winds is expected to continue over the states of Pahang (Kuantan, Maran & Bera Districts) and Johore (Kluang District) until Tuesday, 2nd January 2018.


SECTION C: WEATHER WARNING (ALERT)

I) Heavy rain is expected to occur over the states of Terengganu (Dungun & Kemaman Districts), Pahang (Jerantut, Temerloh & Bentong Districts), Johore (Tangkak, Muar, Batu Pahat & Kota Tinggi Districts), Negeri Sembilan (Jelebu, Jempol, Tampin, Kuala Pilah & Rembau Districts) and Melaka until Tuesday, 2nd January 2018.

II) Heavy rain is expected to occur over the states of Sabah: Divisions of Kudat, Sandakan (Beluran District) and West Coast (Kota Belud & Ranau Districts) within the period of Tuesday, 2nd January 2018 until Wednesday, 3rd January 2018.


SECTION D: THUNDERSTORMS WARNING

Thunderstorms, heavy rain and strong winds over states of Perak (Hulu Perak District) and Kelantan (Tanah Merah, Jeli, Kuala Krai & Gua Musang Districts) are expected to persist until 10:00 pm, Monday, 01 January 2018.
Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Innovation

Baca Lagi
AMARAN CUACA (BURUK)


Dikeluarkan pada : 07:35am pada 23 Disember 2017

SEKSYEN A: AMARAN CUACA (BURUK)
Hujan lebat berserta angin kencang dija ...ngka berterusan di negeri Terengganu (Daerah Kemaman), Pahang (Daerah Kuantan, Pekan & Rompin), Sabah: Bahagian Pedalaman (Daerah Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau & Tambunan), Pantai Barat, Kudat, Sandakan (Daerah Beluran), WP Labuan dan Sarawak: Bahagian Limbang sehingga Ahad, 24 Disember 2017.

SEKSYEN B: AMARAN CUACA (WASPADA) - KEMASKINI

Hujan lebat berserta angin kencang dijangka berlaku di negeri Kelantan, Terengganu (Daerah Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Marang & Dungun), Pahang (Daerah Cameron Highlands, Lipis, Jerantut, Raub, Bentong, Temerloh, Maran & Bera), Sabah: Bahagian Sandakan (Daerah Kinabatangan & Sandakan) dan Sarawak: Bahagian Miri sehingga Ahad, 24 Disember 2017.

WEATHER WARNING (SEVERE)


Issued at : 07:35AM, 23 December 2017

SECTION A: WEATHER WARNING (SEVERE)
Heavy rain with strong wind are expected to continue over the states Terengganu (Kemaman District), Pahang (Kuantan, Pekan & Rompin Districts), Sabah: Divisions of Interior (Kuala Penyu, Beaufort, Sipitang, Tenom, Keningau & Tambunan Districts), West Coast, Kudat, Sandakan (Beluran District), Labuan FT and Sarawak: Division of Limbang until Sunday, 24th December 2017.

SECTION B: WEATHER WARNING (ALERT) - UPDATED

Heavy rain with strong wind are expected to occur over the states of Kelantan, Terengganu (Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Marang & Dungun Districts), Pahang (Cameron Highlands, Lipis, Jerantut, Raub, Bentong, Temerloh, Maran & Bera Districts), Sabah: Division of Sandakan (Kinabatangan & Sandakan Districts) and Sarawak: Division of Miri until Sunday, 24th December 2017.

Issued by
Malaysian Meteorological Department
Ministry of Science, Technology & Innovation

Baca Lagi